płac

STRONA GŁÓWNA

Zastosowanie projektu kadry i uposażenia

obliczenia finansowe
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Jednostkom zajmującym się w przedsiębiorstwie sprawami kadrowo-płacowymi, a również biurom rachunkowym oprogramowanie kadry i płace niezwykle ułatwi pracę. Zapewnia on na prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie każdego typu umów, ewidencjonowanie wypłat, poza tym obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, również wystawia zeznania fiskalne, również ZUS.